รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-01-31  เวลา 16:22:58 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
น.ส.สุกฤตภัทร ใจรื่น
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   รูปแบบการใช้ excel
หมายเลขเครื่อง:
13/17/2533
สาเหตุของปัญหา:
การตั้งค่าแบบฟอร์ม
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ดำเนินการแก้ปัญหาแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  31 มกราคม 2563 เวลา 16:36:36 น.
ไม่มีรูปภาพ