รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-04-03  เวลา 11:05:57 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
อาภา กุลพสุมนต์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
อื่นๆ   จัดทำ QR code รายงานสถานการณ์ COVID-19
หมายเลขเครื่อง:
0861944433
สาเหตุของปัญหา:
ทำแบบสอบถามออนไลน์
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
จัดทำ Google Form และสร้าง QR Code
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  7 เมษายน 2563 เวลา 15:56:16 น.
ไม่มีรูปภาพ