รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-04-02  เวลา 13:28:23 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวอัญชนา แพกำเนิด
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ขึ้นแจ้งเตือน error เวลาเข้าโปรแกรม
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
windows เป็นเวอร์ชั่นเก่าไม่รองรับโปรแกรมใหม่
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ทำการลง windows ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  2 เมษายน 2563 เวลา 13:29:37 น.
ไม่มีรูปภาพ