รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-04-01  เวลา 15:59:25 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สุวรรณา แดงสวัสดิ์
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
Google File Stream ใช้การไม่ได้
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ดำเนินการ Login ใหม่ เนื่องจาก Google File Stream หลุด
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  1 เมษายน 2563 เวลา 16:48:51 น.
ไม่มีรูปภาพ