รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-04-01  เวลา 13:37:47 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม
กลุ่ม:
รองผอ.สพท.
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เปิดไม่ติด
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ขยับตำแหน่งคอมพิวเตอร์ เสียบสายการ์ดจอผิดช่อง
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
เสียบสายใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  7 เมษายน 2563 เวลา 11:44:02 น.
ไม่มีรูปภาพ