รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-03-20  เวลา 09:06:45 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
กลุ่ม:
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ซ่อมเครื่องปริ้น
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ไดร์เวอร์ไม่ตอบสนอง
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ลบแล้วลงไดร์เวอร์ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  23 มีนาคม 2563 เวลา 09:20:39 น.
ไม่มีรูปภาพ