รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-03-19  เวลา 10:27:09 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
บงกช ยิ้มหนองโพธิ์
กลุ่ม:
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
อื่นๆ   window เสีย
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
window เสีย
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ลง windows ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  23 มีนาคม 2563 เวลา 09:21:10 น.
ไม่มีรูปภาพ