รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-03-18  เวลา 11:12:56 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสมหมาย ดอกจันทน์
กลุ่ม:
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายการปัญหา:
เครื่อง Printer   สั่ง Print แล้วไม่ Print
หมายเลขเครื่อง:
OKI B412
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ลง driver ตั้งค่า ip
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  19 มีนาคม 2563 เวลา 10:30:46 น.
ไม่มีรูปภาพ