รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-03-16  เวลา 09:13:46 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
น.ส.ชลธิชา อาภานุรักษ์
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ฮาร์ดดิสก์เสีย
หมายเลขเครื่อง:
13/47/2553
สาเหตุของปัญหา:
harddisk bad sector
ระดับปัญหา:
ระดับสูง (เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ผลการแก้ไข:
สถานะ:
ส่งคืนพัสดุ/ส่งร้านซ่อม/จำหน่าย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  23 มีนาคม 2563 เวลา 09:22:55 น.
ไม่มีรูปภาพ