รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-03-04  เวลา 09:18:02 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สมพร เมืองแป้น
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ระบบเสียงใช้ไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ลง driver
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  19 มีนาคม 2563 เวลา 10:29:48 น.
ไม่มีรูปภาพ