รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-02-27  เวลา 10:15:52 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สุพิชฌาย์ นราทอง
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   pc ฟ้องรีแพร์ ตลอด
หมายเลขเครื่อง:
13/04/61
สาเหตุของปัญหา:
windows ไม่สมบูรณ์
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ใช้โปรแกรมซ่อม windows เบื้องต้น
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  30 มีนาคม 2563 เวลา 15:18:44 น.
ไม่มีรูปภาพ