รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-02-21  เวลา 10:40:42 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
น.ส.อุษา ใหญ่ไล้บาง
กลุ่ม:
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   microsoft office ใช้งานไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
13/34/2553
สาเหตุของปัญหา:
ไฟล์เสียหาย
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ถอนการติดตั้งแล้วทำการลงใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:35:01 น.
ไม่มีรูปภาพ