รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-02-20  เวลา 09:40:36 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
น.ส.อุษา ใหญ่ไล้บาง
กลุ่ม:
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เข้าInternetไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
13/34/2553
สาเหตุของปัญหา:
ติดไวรัส
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ลบ chrome ลงไหม่ ลง antivirus ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:34:22 น.
ไม่มีรูปภาพ