รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-02-20  เวลา 09:31:50 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางวิไล เรียนทัพ
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
เครื่อง Printer   แชร์เครื่อง Printer
หมายเลขเครื่อง:
4.47/03/2562
สาเหตุของปัญหา:
ไม่มี Driver
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ลง Driver
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:36:07 น.
ไม่มีรูปภาพ