รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2021-06-21  เวลา 18:48:08 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สมใจ กายเย็น
กลุ่ม:
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา:
เครื่อง Printer   ลงโปรแกรมเครื่องปริ๊นซ์
หมายเลขเครื่อง:
13.2/55/2553
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
เรียบร้อยแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  18 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:58:17 น.
ไม่มีรูปภาพ