รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2021-06-14  เวลา 14:39:43 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
น.ส.ชลธิชา อาภานุรักษ์
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   คอมพิวเตอร์ช้า อืดผิดปกติ
หมายเลขเครื่อง:
13/47/2553
สาเหตุของปัญหา:
ไฟล์ขยะ
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ดำเนินการลบทิ้ง ทำให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  18 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:58:58 น.
ไม่มีรูปภาพ