รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2021-06-07  เวลา 09:35:58 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวนิพัทธา กายเย็น
กลุ่ม:
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   คอมพิวเตอร์ชอบขึ้น Error แล้วต้องรีเครื่องตลอด
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
Windows โดนไวรัส
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ลง Windows ใหม่เรียบร้อย
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  18 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:59:07 น.
ไม่มีรูปภาพ