รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2021-03-23  เวลา 16:00:03 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สมใจ กายเย็น
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   โปรแกรมมีปัญหา
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 13.2/33/2553
สาเหตุของปัญหา:
Microsoft Word หมดอายุ
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้ง License Microsoft Office
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  7 เมษายน 2564 เวลา 15:57:39 น.
ไม่มีรูปภาพ