รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2021-03-02  เวลา 15:02:32 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สมใจ กายเย็น
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
เครื่อง Printer   สั่งงานแล้วเครื่องไม่ปริ้นซ์งานให้
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 4.47/01/2562
สาเหตุของปัญหา:
Driver เครื่องพิมพ์มีปัญหา
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
Restart คอมพิวเตอร์ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  7 เมษายน 2564 เวลา 15:57:20 น.
ไม่มีรูปภาพ