รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2021-03-01  เวลา 16:46:07 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สมพร. เมืองแป้น
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   window เสียหาย
หมายเลขเครื่อง:
13/33/2553
สาเหตุของปัญหา:
มีไวรัส
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
สแกนไวรัสทำให้ใช้งานได้ราบรื่นขึ้น
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  7 เมษายน 2564 เวลา 15:56:35 น.
ไม่มีรูปภาพ