รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2021-02-17  เวลา 10:10:48 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวสุกัญญา พลายยงค์
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เปิดเครื่องไม่ติด
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 13/37/2553
สาเหตุของปัญหา:
เครื่องไม่ Boot เข้า Windows
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
มีการเสียบ Flash Drive ทำให้เครื่องอ่านข้อมูลที่ Flash Drive ทำให้ไม่สามารถเข้า Windows ได้ ทำการดึง Flash Drive ออกใช้งานได้แล้วปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:15:09 น.
ไม่มีรูปภาพ