รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2021-02-04  เวลา 14:09:58 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
วิชุดา ศรีสุวัฒนานันท์
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
เครื่อง Printer   ไม่สามารถปรินท์งานได้
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
Driver Printer มีปัญหา
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ลบแล้วติดตั้งใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:59:40 น.
ไม่มีรูปภาพ