รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-12-22  เวลา 14:08:52 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นิพัทธา กายเย็น
กลุ่ม:
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายการปัญหา:
เครื่อง Printer   ติดตั้งเครื่องปริ๊น , แชร์ปริ๊นเตอร์
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
แชร์จากเครื่อง ผอ.ลาวัลย์ ศรีวิเศษ เรียบร้อยแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  22 ธันวาคม 2563 เวลา 14:10:57 น.
ไม่มีรูปภาพ