รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-02-19  เวลา 14:43:20 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สมหมาย ดอกจันทน์
กลุ่ม:
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายการปัญหา:
เครือข่าย Internet   เชื่อมต่อ Internet ได้ ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มงาน สพฐ.
หมายเลขเครื่อง:
นฐ. 1 หมายเลข13/03/2553
สาเหตุของปัญหา:
browser chrome ติดไวรัส
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ลบแล้วลงใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:36:20 น.
ไม่มีรูปภาพ