รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-12-14  เวลา 08:51:03 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นายพินิจ พรธนารัตน์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เข้าInternetไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
ไม่ได้ Login
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  22 ธันวาคม 2563 เวลา 14:12:15 น.
ไม่มีรูปภาพ