รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-11-30  เวลา 13:57:27 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
tanapa
กลุ่ม:
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เปลี่ยนถ่านไบออสหมด
หมายเลขเครื่อง:
13/09/2553
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ดำเนินการแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  7 ธันวาคม 2563 เวลา 09:46:49 น.
ไม่มีรูปภาพ