รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-11-30  เวลา 09:39:01 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสมหมาย ดอกจันทร์
กลุ่ม:
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   หน้าจอขึ้นอะไรไม่รู้ ไม่สามารถใช้งานได้ ขอด่วนค่ะ
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 13/03/2553
สาเหตุของปัญหา:
ความละเอียดหน้าจอภาพใหญ่เกินไป ทำให้มองไม่เห็นอะไรเลย
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
เปลี่ยนขนาดหน้าจอภาพให้ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  22 ธันวาคม 2563 เวลา 14:12:36 น.
ไม่มีรูปภาพ