รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-11-26  เวลา 12:55:34 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
กุลวิภา ชีพรับสุข
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
เครื่องสแกนเนอร์   ติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ไม่มี Driver เครื่อง Scanner
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้ง Driver เครื่อง Scanner
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:41:33 น.
ไม่มีรูปภาพ