รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-11-26  เวลา 08:29:45 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
tanapa
กลุ่ม:
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เครื่องเปิดไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
13/09/2553
สาเหตุของปัญหา:
ถ่าน BIOS หมด
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
เปลี่ยนถ่าน BIOS ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:41:07 น.
ไม่มีรูปภาพ