รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-11-18  เวลา 09:38:44 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสมหมาย ดอกจันทน์
กลุ่ม:
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   Scrial Number หมดอายุ
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ. 1 หมายเลข13/03/2553
สาเหตุของปัญหา:
Microsoft Office หมดอายุ
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้ง License ให้เรียบร้อยแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:25:47 น.
ไม่มีรูปภาพ