รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-11-12  เวลา 15:03:33 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
น.ส.ณัฏฐิกา ลิ้มเฉลิม
กลุ่ม:
รองผอ.สพท.
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เข้าInternetไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
13/07/2553
สาเหตุของปัญหา:
User หมดอายุ
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ดำเนินการเพิ่มวัน
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:25:38 น.
ไม่มีรูปภาพ