รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-11-12  เวลา 15:02:37 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
น.ส.อุษา ใหญ่ไล้บาง
กลุ่ม:
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เปิดไม่ติด CUPส่งเสียงดังเตือนเป็นระยะ
หมายเลขเครื่อง:
13/34/2553
สาเหตุของปัญหา:
ram เปลื้อน
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ทำความสะอาด ram
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:15:53 น.
ไม่มีรูปภาพ