รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-10-12  เวลา 13:35:16 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
เครื่อง Printer   เครื่องปริ๊นไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
Driver เครื่องพิมพ์ Error
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
Restart Computer ใหม่ ใช้งานได้ปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:36:43 น.
ไม่มีรูปภาพ