รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-10-12  เวลา 12:41:16 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
วิชุดา ศรีสุวัฒนานันท์
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ลำโพงไม่ดัง
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
ไม่ได้เลือกช่อง Input
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
สอนวิธีการเลือกช่อง Input ใช้งานได้ปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:35:48 น.
ไม่มีรูปภาพ