รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-10-06  เวลา 11:13:40 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
กิตติยา
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
เครื่องสแกนเนอร์   ติดตั้งเครื่ิองใหม่
หมายเลขเครื่อง:
209
สาเหตุของปัญหา:
ไม่มี Driver
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ลง Driver ใช้งานได้ปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:35:13 น.
ไม่มีรูปภาพ