รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-10-06  เวลา 11:00:57 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สุนีย์ นิ่มคล้าย
กลุ่ม:
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เวลาเปิดเครื่องช้า บางครั้งก็ปิดโปรแกรมไปเป็นหน้าจอสีฟ้า
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 13/15/2561
สาเหตุของปัญหา:
เคลียร์ไฟล์ขยะ และโปรแกรมไม่จำเป็น
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ใช้งานได้ดีขึ้น
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:34:14 น.
ไม่มีรูปภาพ