รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-10-05  เวลา 10:28:52 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สุวรรณา แดงสวัสดิ์
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   รบกวนดู google drive f วางงานแชร์หาย
หมายเลขเครื่อง:
intel13/31/2553
สาเหตุของปัญหา:
ไม่ได้เปิดโปรแกรม Drive File Stream
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
เปิดโปรแกรม Drive File Stream
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  6 ตุลาคม 2563 เวลา 10:04:19 น.
ไม่มีรูปภาพ