รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-09-30  เวลา 09:40:46 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ระบบ AMSS ใช้งานไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
การย้ายระบบ AMSS ไประบบใหม่ ทำให้ Link ที่เซฟไว้เป็นของระบบเก่า
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ให้เข้า Link จากทางหน้าเว็ปไซต์
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  1 ตุลาคม 2563 เวลา 11:21:10 น.
ไม่มีรูปภาพ