รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-09-23  เวลา 15:54:42 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางเพชรรุ่ง เอี่ยมธนพรรณ
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   หน้าจอคอมพิวเตอร์ดับเองตลอด ต้องเปิดเครื่องใหม่
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 13/41/2553
สาเหตุของปัญหา:
เนื่องจากไวรัส
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ทำการลง Windows ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  24 2563 เวลา 12:28:03 น.
ไม่มีรูปภาพ