รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-09-11  เวลา 08:58:16 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
ธนาภา สุขผล
กลุ่ม:
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ระบบไลน์ในเครื่อง PC ใช้ไม่ได้ จะส่งงานให้โรงเรียนและร้านค้าไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นครปฐม เขต 1 13/09/2553
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
เครือข่ายมีปัญหาชั่วคราว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  15 2563 เวลา 16:02:15 น.
ไม่มีรูปภาพ