รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-09-09  เวลา 15:52:37 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสมหมาย ดอกจันทน์
กลุ่ม:
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายการปัญหา:
เครื่อง Printer   เครื่องหมายตกใจขึ้นสีแดง
หมายเลขเครื่อง:
4.47.05/2562
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
แจ้งซ้ำ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  15 2563 เวลา 15:59:21 น.
ไม่มีรูปภาพ