รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-09-09  เวลา 15:38:41 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสมหมาย ดอกจันทน์
กลุ่ม:
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายการปัญหา:
เครื่อง Printer   เครื่องหมายตกใจขึ้นสีแดง
หมายเลขเครื่อง:
OKI B412
สาเหตุของปัญหา:
ตั้งค่าหน้ากระดาษไม่ถูกต้อง
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ตั้งเป็นขนาด A4
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  13 2563 เวลา 17:00:29 น.
ไม่มีรูปภาพ