รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-09-09  เวลา 10:42:10 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
พนัชกร
กลุ่ม:
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายการปัญหา:
อื่นๆ   เปิดเอกสารแนบไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
เครือข่ายมีปัญหาชั่วคราว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  15 2563 เวลา 16:00:41 น.
ไม่มีรูปภาพ