รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-02-14  เวลา 09:11:41 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สุวรรณา แดงสวัสดิ์
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
เครื่อง Restart เอง
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ลง Windows ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:22:35 น.
ไม่มีรูปภาพ