รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-01-31  เวลา 13:43:05 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
กฤษณี เหล็กอิ่ม
กลุ่ม:
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   วันที่ไม่ตรง
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ถ่าน bios หมด
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
เปลี่ยนถ่านให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  31 มกราคม 2563 เวลา 13:45:09 น.
ไม่มีรูปภาพ