หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
หัวข้อ : ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารการขับเคลื่อนนโยบาย นครปฐม: นครแห่งคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา
โดย : Benyapat
อ่าน : 266
อังคาร ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม กลุ่มนิเทศฯ    นางจรรยาพร ยอดแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารการขับเคลื่อนนโยบาย นครปฐม: นครแห่งคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา  จากกลยุทธ์​สู่  5 มิติคุณภาพ ที่ใช้ NPT1ในการขับเคลื่อน
  N:New normal
  P:PLC
  T:Technology & Innovation
   1: เป็นหนึ่ง สู่ความเป็นเลิศ