หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
หัวข้อ : ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี2564 โรงเรียนวัดบ้านหลวง(บัวราษฎร์บำรุง)
โดย : Benyapat
อ่าน : 242
ศุกร์์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดบ้านหลวง(บัวราษฎร์บำรุง) รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยท่านดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นฐ.เขต 1 นางกรุณา ธูปแพ นางพิศมัย ถิ่นน้อย นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่งใหญ่ และนายกฤตภาส จิระรัตน์พิศาล ทางโรงเรียนวัดบ้านหลวง(บัวราษฎร์บำรุง)ขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจในการพัฒนางานต่อไป

เครดิตเพจโรงเรียนวัดบ้านหลวง(บัวราษฎร์บำรุง)