หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
หัวข้อ : ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 (รร.ละเอียดอุปถัมภ์)
โดย : Benyapat
อ่าน : 140
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

 
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์นำโดย ผอ.ทิวา เหล่าปาสี ได้รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยท่านดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นฐ.เขต 1 นางกรุณา ธูปแพ นางพิศมัย ถิ่นน้อย นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่งใหญ่ และนายกฤตภาส จิระรัตน์พิศาล ทางโรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจในการพัฒนางานต่อไป

ภาพ