หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
หัวข้อ : สพป.นฐ.1 ลงพื้นที่ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย : Benyapat
อ่าน : 212
พุธ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564  นายมติชน  มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต.1 ลงพื้นที่โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย  เพื่อตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ สพป.นครปฐม เขต 1 กำหนดให้ใช้  On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV     On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ  On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และ  On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่นๆ  ในโอกาสนี้ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1   ได้ให้คำปรึกษาคำแนะนำ   ตลอดจน แนวทางการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างสูงสุด    ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 โดยมีผู้บริหาร /คณะครู โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย  ให้การต้อนรับและรายงานวิธีการการจัดการการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019