หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
หัวข้อ : ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดสระสี่มุม
โดย : Benyapat
อ่าน : 162
พุธ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

นายมติชน  มูลสูตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต.1 ลงพื้นที่โรงเรียนวัดสระสี่มุม เพื่อมาตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน  On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV  On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ  On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และ  On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่นๆ โดย รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้แนะนำ ให้คำปรึกษา ตลอดจน แนวทางการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผู้บริหาร /คณะครูให้การต้อนรับและรายงานการจัดการการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนวัดสระสี่มุม